Veel gestelde vragen

Ja, Algemene graven kunnen binnen alle geloofsovertuigingen worden uitgegeven. Algemene graven zijn tweede klas- of kindergraven die worden uitgegeven voor maximaal tien jaar, kunnen niet worden verlengd en er maag geen monument op worden geplaatst. De rechten van dit graf liggen bij de gemeente.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Ja, wij hebben een Katholiek, Islamitisch en een Anders Gezindten gedeelte.

Categorie: 1. BEGRAVEN

De kosten voor het begraven van een urn zijn goedkoper dan bij een normale begrafenis. De kosten voor grafrecht en onderhoud zijn gelijk aan de klasse waarin de begraving plaats vindt.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Urnen kunnen bij ons op verschillende plaatsen begraven worden.
1. op het urnenveld, de urn komt dan onder een tegel te liggen;
2. in een bepaalde klasse: eerste, tweede klas.
De urn wordt dan recht onder de (toekomstige) grafzerk geplaatst.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Alle nieuwe graven worden standaard 2 meter diep gemaakt, een tweede begraving (bijzetting) wordt op 1,20 meter diepte gelegd.

Categorie: 1. BEGRAVEN

In principe NEE, wel bestaat de mogelijkheid dat wij kunnen gaan kijken of er graven zijn waarin één persoon is begraven en is vrijgegeven. De mogelijkheid bestaat om deze op kosten van de aanvrager dieper te leggen (schudden) zodat dit graf weer opnieuw kan worden uitgegeven.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Nee, alle graven worden gemaakt op volgorde van binnenkomst.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Graven worden gemaakt voor twee personen die in een kist begraven worden, hierbij bestaat nog wel de mogelijkheid om een urn bij te plaatsen.
Wanneer men toch drie personen in een graf begraven wil hebben moet er eerst toestemming van Burgemeesters en Wethouders worden gevraagd. Dit kan bij uitgifte van het graf bij de eerst overledene of bij een eerste bijzetting (het graf kan dan geschud worden).

Categorie: 1. BEGRAVEN