Geloofsovertuigingen

We kennen op de Begraafplaats West – Hoflaan drie soorten klasse (gedeeltes) die onderverdeeld zijn naar geloofsovertuiging. Dit zijn Rooms Katholieke graven, Islamitische graven en graven voor Anders Gezindten.


1. HET ROOMS KATHOLIEKE GEDEELTErkhoflaan

Dit is het grootste en oudste (1965) gedeelte van de begraafplaats. Het neemt ongeveer 70% in van de totale oppervlakte van de begraafplaats. Wanneer men de ingang aan de Hoflaan neemt is dit het rechter gedeelte.
Het Rooms Katholieke biedt ruimte aan eerste klas graven, tweede klas graven, bijzondere graven (kelder- en zandgraven) en kindergraven.

Bij de kindergraven op het katholieke gedeelte staat een monument voor  te vroeg gestorven kinderen.


2. HET ANDERS GEZINDTEN GEDEELTEaghoflaan

Dit zijn alle niet Katholieke en Islamitische graven. Dit wil niet zeggen dat je hier als Katholiek niet begraven mag worden, soms biedt het ook zijn voordelen om op dit gedeelte begraven te worden. Een van deze voordelen is dat het vlak aan de ingang gelegen is.
Net zoals het Rooms Katholieke deel biedt het Anders Gezindten deel ruimte aan eerste klas graven, tweede klas graven, bijzondere graven (kelder- en zandgraven) en kindergraven.
De totale omvang van dit gedeelte is ongeveer 15% (van de totale oppervlakte van de begraafplaats). Er is een gedeelte voor Anders Gezindten zowel bij de Ingang van de Hoflaan als bij de Ingang van de Karel Boddenweg.


3. HET ISLAMITISCHE GEDEELTEfoto21islamitischegedeelte

Het Islamitische gedeelte van de begraafplaats is het jongste gedeelte. Omdat er een maatschappelijke behoefte bestond voor een aparte Islamitische begraafplaats in Tilburg is in samenwerking met verschillende Islamitische verenigingen dit gedeelte geopend.
Net zoals de andere geloofsovertuigingen kent dit gedeelte ook een speciale afdeling voor overleden kinderen. Eerste klas en bijzondere graven zijn hier niet mogelijk.
De totale omvang van dit gedeelte is ongeveer 13% (van de totale oppervlakte van de begraafplaats). Wanneer men de ingang aan de Hoflaan neemt is dit aan de linker kant.

DSC01536In januari 2015 is het Islamitisch gedeelte uitgebreid waardoor de totale oppervlakte van dit deel van de begraafplaats verdubbeld is. Deze uitbreiding was nodig omdat het aantal Islamitische uitvaarten hard steeg.

Vanaf 1 december 2017 bestaat er ook op het Islamitische deel van de begraafplaats de mogelijkheid om te kiezen voor een bijzonder graf. Dit zijn de enigste graven op de begraafplaats waar men over de gehele lengte van het graf een liggende grafsteen mag plaatsen. Deze monumenten hebben een onderbouw van 140 x 65 cm met aan de voorzijde een hoogte van 10 cm en aan de achterzijde een hoogte van 20 cm als basis voor de dekplaat van 150 x 75 cm en 12 cm dik.
Het monument mag uitsparingen hebben voor planten in te zetten.
Voor de tarieven van de bijzondere graven kunt u de tarievenlijst downloaden onder het kopje begraven.