Soorten graven

We kennen op de begraafplaats verschillende soorten naar klasse ingedeelde graven. Al deze graven zijn terug te vinden binnen alle geloofsovertuigingen.

1. BIJZONDERE GRAVEN
foto9bijzonderegravenBij deze graven is de ligging prominent aan een van de hoofdlanen van de begraafplaats. Ook bestaat de mogelijkheid om een grafkelder te laten maken. Hoe dat moet kunt u overleggen met de beheerder van de begraafplaats.


2. GRAVEN EERSTE KLAS
foto4eersteklasOok hier is de ligging aan een van de hoofdlanen van de begraafplaats. Hier is een grafkelder niet mogelijk. Deze graven worden op volgorde van binnenkomst uitgegeven.


3. GRAVEN TWEEDE KLAS
foto3tweedeklasHierbij gaat het om een standaard graf, gelegen op een grafveld. Deze graven worden op volgorde van binnenkomst uitgegeven.


4. KINDERGRAVEN
foto5kindergravenDe kindergraven hebben een speciale plaats toegewezen gekregen op de begraafplaats. Er zijn twee verschillende leeftijdscategoriƫn, nul tot zes jaar en van zeven tot twaalf jaar. Kinderen die ouder zijn dan dertien worden in een volwassen graf begraven. Deze graven worden op volgorde van binnenkomst uitgegeven.
Wanneer een kind doodgeboren wordt kan het ‘naamloos’ worden begraven. Op het graf kan dan geen steen en er hoeven geen grafrechten te worden betaald en kan dus niet verlengd worden. Het komt steeds vaker voor dat doodgeboren kindjes in een graf van nul tot zes jaar worden begraven.


5. URNENGRAVEN
foto8urnenOok deze graven hebben een speciale plaats op de begraafplaats. De begraafplaats heeft geen urnen muur. Verstrooien van de as is op de begraafplaats niet toegestaan. Een urn mag ook in een gewoon graf geplaatst worden (de kosten die dan in rekening worden gebracht zijn gelijk aan die van de klasse waarin begraven wordt).