Online grafinformatie

foto23waarWilt u weten tot wanneer de grafrechten van een graf betaald zijn of u bent opzoek naar iemand?

U kunt dan gebruik maken van onze online begraafplaats administratie. Naast het grafnummer, naam overledene(n), geboorte- en sterfdatum, staat er ook een locatie weergegeven. Deze omschrijving bevat het vaknummer (pad), maar ook de codes RK, AG en ISL. Deze staan voor Rooms Katholiek, Anders Gezindten en Islamitisch.

U kunt als volgt zoeken

•   op datum wilt zoeken: DD-MM-JJJJ
•   op (meisjes)achternaam zoeken: start met hoofdletter
•   op grafnummer

Bij de zoekresultaten krijgt u niet alleen informatie over de personen die op de begraafplaats begraven liggen, u vindt ook een grafnummer dat gekoppeld is aan een grafvak. Op het publicatiebord van de begraafplaats vindt u een plattegrond waarop de vaknummers staan aangegeven. Op de begraafplaats zelf vindt u deze nummers terug aan het begin van elk grafvak.

ga naar de online grafinformatie pagina >>>>>

 

GRAF NIET KUNNEN VINDEN

Niet alle graven zijn in het systeem opgenomen. Één keer per drie maanden wordt het systeem bij gewerkt waardoor een graf mogelijker wijs niet gevonden kan worden.
Een andere oorzaak kan zijn dat het graf al door de rechthebbende schriftelijk is vrijgegeven.

Graven waarvan de looptijd al verstreken is maar waarvan wij geen rechthebbende meer kunnen terug vinden worden in de resultaten weer gegeven als ‘contact beheerder’.
Bent u de rechthebbende van het graf dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Telefoon: 013 – 467 37 65

download de plattegrond met grafnummers