Begraven

foto17nieuwgrafBij het begraven van een dierbare wordt hij of zij naar zijn laatste rustplaats gebracht om het lichaam vervolgens letterlijk toe te vertrouwen aan de aarde. Omdat begraven een emotionele gebeurtenis is proberen wij net zoals de begrafenisondernemer en uzelf de uitvaart zo goed mogelijk te laten verlopen. De dag van de uitvaart wordt daarom ook vaak gezien als het laatste afscheid van iemand waarmee men al dan niet een sterke band heeft gehad.

We willen u niet uitgebreid lastig gaan vallen over hoe een graf gemaakt wordt, hierover kunnen we kort zijn. Bijna alle graven worden machinaal gemaakt en zijn qua diepte gebonden aan wettelijke eisen waar wij ons aan dienen te houden.

Omdat wij er naar streven de uitvaart voor u zo goed mogelijk te laten verlopen vindt er een goede communicatie plaats tussen de begraafplaats en de uitvaartonderneming. Aan de hand van een aantal kleine informatieve punten op het aanvraagformulier voor de uitvaart kunnen ook wij er aan mee helpen dat de uitvaart op de begraafplaats voor u goed zal verlopen.

fotocetraleplaatshoflaanOp begraafplaats Hoflaan is het meestal de gewoonte dat er afscheid wordt genomen bij het graf. Wanneer men dit niet wil of alleen met naaste familie dan kan er gebruik worden gemaakt van een centrale plaats.

Begraven is iemand letterlijk toe vertrouwen aan de aarde. De mogelijkheid bestaat om als naaste familie, vrienden en of kennissen een schepje grond op de kist te gooien zodat men kan zeggen ‘wij hebben echt begraven’.

Niet iedereen kan het emotioneel aan om de kist te zien dalen. Meestal wordt dit dan ook gedaan wanneer alle genodigden weg zijn. Wil men de kist toch zien dalen dan kan de beheerder of u (onder toezicht) de kist laten dalen. De graflift zorgt dat dit op een rustige en plechtige manier plaats vindt.

In Brabant is het vaak de gewoonte dat men na de uitvaart ergens koffie gaat drinken om vervolgens terug te komen naar de begraafplaats. Wij zorgen er dan ook voor dat na het sluiten van het graf alle bloemen mooi op het graf komen te liggen en u dat u kunt zeggen: we hebben een goede keuze gemaakt door de overledene te laten begraven.