Veel gestelde vragen

Het onderhoud aan de grafzerken is voor u, wij voeren geen onderhoud uit aan grafzerken. Wanneer de steen los staat dient u zelf contact op te nemen met een steenhouwer.

Categorieën: 2. GRAFZERKEN, 4. ONDERHOUD

Voor een groot deel wordt het onderhoud uitgevoerd door het personeel van de begraafplaats zelf of het wordt door een aannemer gedaan.

Categorie: 4. ONDERHOUD

Ja, op diverse plaats staan kranen en een aantal waterbakken. In de winterperiode worden de kranen bij vorst afgesloten.

Na een flinke regenbui kan het weleens voorkomen dat graven gaan verzakken, schrikt u niet dit is een natuurlijk proces. Neem contact op met de beheerder, er wordt dan grond bijgevuld en opnieuw ingezaaid.

Nee, maar in de buurt zijn er een aantal goede tuinderijen die dit alles wel hebben.

Nee, hiervoor moet u zelf zorgen.

Dit wordt na ca. 4 weken na de begrafenis gedaan is de kleur eerder van de bloemen af dan kan dit ook eerder geschieden.

Nee dit is niet toegestaan. U heeft een beplantingsruimte van ca 50 cm vanaf het voetstuk, de rest wordt gras.

U mag 50 cm voor de grafzerk gebruiken om beplanting aan te brengen. Bij het aanbrengen van beplanting moet u wel rekening houden met de buren.

Nee, hierdoor wordt het onderhoud voor ons technisch bijna onmogelijk. Wanneer u zelf het graf bijhoudt willen wij dit nog wel eens door de vingers zien.

Nee, er zijn een aantal regels met betrekking tot de beplanting en de beplantingsruimte.
Dit zijn onder andere dat de beplanting niet hoger mag worden dan de steen (heesters op stam is hierop een uitzondering) en de grafzerk mag niet bedekt worden. Je kunt hierover meer lezen in beplanting.

Wanneer u nog andere vragen heeft die niet in deze lijst staan vermeld neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats. Wij proberen dan alsnog u vraag te beantwoorden.

Categorie: 7. OVERIGE VRAGEN

Deze bordjes worden door de beheerder van de begraafplaat geplaatst wanneer er iets niet duidelijk is, meestal zijn wij de gegevens van de rechthebbende kwijt of er is niet gereageerd op een verzonden rappelbrief.

Categorie: 7. OVERIGE VRAGEN

Nee, U maakt hiervoor een afspraak met een willekeurige steenhouwer, deze haalt de steen op, lettert de steen bij en plaatst hem vervolgens terug.

Categorie: 2. GRAFZERKEN

In de meeste gevallen niet omdat de het bijna altijd gaat om een graf met staande stenen buiten het graf. Alleen bij bijzondere graven moet de grafzerk verwijderd worden door een steenhouwer.

Categorie: 2. GRAFZERKEN

U bent vrij om te kiezen welke steenhouwer u wilt nemen mits deze zich aan de voorgestelde regels houdt.

Categorie: 2. GRAFZERKEN

Alle grafzerken in de bepaalde klassen hebben hun eigen regels met betrekking tot de afmeting. Meer hierover kun je lezen in het onderwerp over grafzerken.

Categorie: 2. GRAFZERKEN

In principe mag dit meteen na de begrafenis, dit komt omdat in de meeste gevallen de grafzerk buiten het gaf komt te staan.

Categorie: 2. GRAFZERKEN

Ja, Algemene graven kunnen binnen alle geloofsovertuigingen worden uitgegeven. Algemene graven zijn tweede klas- of kindergraven die worden uitgegeven voor maximaal tien jaar, kunnen niet worden verlengd en er maag geen monument op worden geplaatst. De rechten van dit graf liggen bij de gemeente.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Ja, wij hebben een Katholiek, Islamitisch en een Anders Gezindten gedeelte.

Categorie: 1. BEGRAVEN

De kosten voor het begraven van een urn zijn goedkoper dan bij een normale begrafenis. De kosten voor grafrecht en onderhoud zijn gelijk aan de klasse waarin de begraving plaats vindt.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Urnen kunnen bij ons op verschillende plaatsen begraven worden.
1. op het urnenveld, de urn komt dan onder een tegel te liggen;
2. in een bepaalde klasse: eerste, tweede klas.
De urn wordt dan recht onder de (toekomstige) grafzerk geplaatst.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Alle nieuwe graven worden standaard 2 meter diep gemaakt, een tweede begraving (bijzetting) wordt op 1,20 meter diepte gelegd.

Categorie: 1. BEGRAVEN

In principe NEE, wel bestaat de mogelijkheid dat wij kunnen gaan kijken of er graven zijn waarin één persoon is begraven en is vrijgegeven. De mogelijkheid bestaat om deze op kosten van de aanvrager dieper te leggen (schudden) zodat dit graf weer opnieuw kan worden uitgegeven.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Nee, alle graven worden gemaakt op volgorde van binnenkomst.

Categorie: 1. BEGRAVEN

Graven worden gemaakt voor twee personen die in een kist begraven worden, hierbij bestaat nog wel de mogelijkheid om een urn bij te plaatsen.
Wanneer men toch drie personen in een graf begraven wil hebben moet er eerst toestemming van Burgemeesters en Wethouders worden gevraagd. Dit kan bij uitgifte van het graf bij de eerst overledene of bij een eerste bijzetting (het graf kan dan geschud worden).

Categorie: 1. BEGRAVEN

De kosten voor het verlengen van een graf met 10 jaar is afhankelijk van het type graf (eerste klas, tweede klas, bijzonder graf of kindergraf). Onder het kopje tarieven vindt u de tarieven voor dit jaar.

Alvorens een graf gaat verlopen, krijgt u eerst een rappelbrief waarin u kenbaar kunt maken of u in de toekomst het graf wel of niet wilt verlengen.
Aan de rechthebbende van de graven die hebben aangegeven dat ze verlengd moeten worden wordt automatisch een rekening gestuurd. Dit gebeurt in de maand dat het graf zal gaan verlopen.

Nee, dit is volgens de verordening helaas niet mogelijk.

Nee, dit is volgens de verordening helaas niet mogelijk.
In bijzondere gevallen kan hier van afgeweken worden, dit moet wel schriftelijk worden aangevraagd.

Nee, dit is volgens de verordening helaas niet mogelijk.
In bijzondere gevallen kan hier van afgeweken worden, dit moet wel schriftelijk worden aangevraagd.

Nee, dit is volgens de verordening helaas niet mogelijk.
In bijzondere gevallen kan hier van afgeweken worden, dit moet wel schriftelijk worden aangevraagd.

De verwijdering van het grafmonument en de beplanting kost niets, bij het plaatsen heeft u het zogenaamde graftekenrecht betaald en dit is inclusief verwijderingsbijdrage.

Deze worden door ons verwijderd en afgevoerd. Wanneer u de beplanting wilt hebben dient u deze zo snel mogelijk zelf te verwijderen.

Wanneer u de grafzerk wilt hebben voor thuis kunt u een afspraak met ons maken. Het liefst gebeurt dit zo snel mogelijk na het verlopen van het graf.

Grafmonumenten op graven die zijn verlopen en opgezegd zijn worden verwijderd. Grafstenen worden twee maal per jaar geruimd, in het voorjaar en in het najaar. De grafzerken worden door ons kosteloos van het graf verwijderd. Uiteindelijk komen de grafzerken bij een puinbreker terecht waar ze worden vernietigd.

Wanneer het einde van de grafrechten in zicht zijn krijgt de rechthebbende van ons een brief en een formulier dat gebruikt kan worden om een graf te verlengen of vrij te geven. Een graf moet schriftelijk worden vrijgegeven en voorzien zijn met de handtekening van de rechthebbende. Dit formulier kun u afgeven of opsturen aan de begraafplaats.
Dit formulier wordt bewaard als bewijsmateriaal dat de rechthebbende het graf heeft vrijgegeven.