Grafbedekking

Onder grafbedekking verstaan we de levende en/of dode materialen die voor een grafsteen geplaatst kunnen worden ter versiering en/of aankleding van het graf.

foto6beplantingsruimteBEPLANTINGSRUIMTE
Voor een gedenkteken mag een strook grond met dezelfde breedte als de grafruimte en een lengte van 50 cm worden gemaakt voor het aanbrengen van beplanting. Een liggende plaat met dezelfde breedte als de grafruimte en een lengte van 20 cm mag gebruikt worden als opzetstuk voor vazen en dergelijke (u houdt dan nog 30 cm over voor het aanbrengen van beplanting).


BEPLANTINGEN
De beplanting mag de omvang van de plantstrook niet overschrijden en mag niet hoger zijn dan 95 cm. Aangebrachte beplantingen die als storend worden beschouwd (dode planten) of belemmerend zijn voor het onderhoud (bedekken van naastgelegen grafmonumenten), kunnen verwijderd of terug gesnoeid worden).


foto3tweedeklasANDERE GRAFBEDEKKINGEN
Andere grafbedekking, zoals het aanbrengen van erfafscheidingen, is niet toegestaan. Aangebrachte elementen die als storend worden beschouwd of belemmerend zijn voor het onderhoud, kunnen worden verwijderd. Het aanbrengen van grind is volgens de verordening niet toegestaan, wanner u alles zelf goed onderhoudt zullen wij hierover niet moeilijk doen.


VERWIJDERING
Wanneer aangebrachte beplantingen niet aan de voorgaande eisen voldoen mogen deze door ons verwijderd worden.


onderhoudONDERHOUD
Om de beplanting water te geven, staan er op verschillende plaatsen op de begraafplaats waterkranen of waterbakken. De gemeente heeft gieters geplaatst die u vrij mag gebruiken. Ook staan er op verschillende plaatsen harken waarvan u ook gebruik mag maken. Medewerkers van de begraafplaats voeren zelf een aantal malen per jaar onderhoud uit aan de beplantingsvakken voor de grafzerk.