afmeting monument eerste en tweede klas

KOPSTUK

Voor de grafmonumenten op de eerste en tweede klas gelden voor het kopstuk maximale afmetingen.

hoogte: maximaal 100 cm vanaf het maaiveld
breedte: maximaal 70 cm
diepte: maximaal 20 cm

Voor kopstuk dient altijd een ontwerptekening aangeleverd te worden.

Het voetstuk dient met twee palen (oid) in de grond,
verankerd te worden.


PLAATSEN GRAFMONUMENT

Voor het plaatsen van grafmonumenten op de eerste en tweede klas gelden de volgende regels.
o Eerste klas graven: de afstand van piket tot piket is 125 CM.
o Tweede klas graven: de afstand van piket tot piket is 120 CM.

tekening afstand

Voor beide geldt dat de steen 5 cm voor het piket geplaatst dient te worden. Het piket duidt het midden van het voetstuk aan. De hoogte van het piket is tevens de hoogte van het voetstuk. Het voetstuk dient met twee palen (oid) in de grond, verankerd te worden.

12alles