Burgemeesters van Voorst tot Voorst

Van Voorst studeerde af in de rechten. In de gemeente Ubbergen was hij van 1920 tot 1935 burgemeester. In 1923 werd hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Van 1935 tot 1946 was Van Voorst lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Van 17 oktober 1944 tot medio 1945 was hij waarnemend Commissaris van de Koningin in Gelderland in het reeds bevrijde gedeelte van Gelderland gezeteld in Nijmegen. In het nog bezette gedeelte van Gelderland was Harmanus Hondius in september 1944 door de bezetter benoemd. Van 1946 tot 1957 was hij burgemeester van Tilburg.

Zijn tweede vrouw, Rosa LJM de Quay geboren op 6 mei 1906, overleed op 9 juli 1971.

Oud Burgemeesters van Voorst tot Voorst, geboren op 7 mei 1892, overleed op 1 februari 1972.

Van Voorst werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tevens was hij baljuw-voorzitter, erebaljuw en drager van het Grootkruis van Verdiensten van de Souvereine en Militaire Orde van Malta, en Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote. Ook werd hij onderscheiden met de Watersnoodmedaille.